Firearm Motivations

Who We Are

About Us

Ranyati Firearm Motivations originated in 2007 and our purpose is to provide a one-stop service with regards to the administration of the Firearms Control Act. We would like to make it simpler for the general public to comply with the requirements of the Act.

We are actively involved in sport shooting as well as hunting and understand the frustration involved in the process.

We provide the following services to the public:

 • Applications forms
 • Occasional sport shooting motivations – handgun, rifle as well as shotguns (3-gun, practical shoots, gallery rifle, silhouette, Bisley and F-class, trap, skeet, Olympic etc.)
 • Dedicated sport shooting motivations – handgun, rifle as well as shotguns (3-gun, practical shooting, gallery rifle, silhouette, Bisley and F-class, trap, skeet, Olympic etc.)
 • Occasional hunting motivations
 • Dedicated hunting motivations
 • Handgun for self-defence motivation
 • Firearm Collectors – motivations
 • Renewal of licences
 • Appeals on refusal of licences
 • Application for training certificates. The following Pretoria based training centre can be contacted for assistance: Lyttelton Firearm Training Centre
  Lyttelton Firarm Training Centre

 

Your motivation is prepared, printed and bound and all you need to do is to hand it in at your nearest police station.

There is no guarantee that your application will be successful, however to date, not one of our motivations was refused based on the content therein.

Oor Ons

Ranyati Firearm Motivations het sy ontstaan gehad in 2007, en is ‘n onderneming wat ten doel het om ‘n eenstopdiens met betrekking tot die administrasie van die Wet op die Beheer van Vuurwapens te verskaf. Ons is self betrokke by sport skiet aktiwiteite asook jag aangeleenthede en verstaan dus die frustrasies om n lisensie te bekom.

Ons wil dit eenvoudiger maak vir die man op straat om aan die vereistes van die wet te voldoen asook om n spoedige en suskesvolle lisensie te bekom.

Daarom lewer ons die volgende dienste aan die publiek:

 • Aansoeke vorms
 • Geleentheid sport skiet motivering – handwapen sowel as jaggewere en haelgwere
 • Toegewyde sport skiet motivering – handwapen, semi automatiese gewere sowel as jaggewere en haelgewere, (3-gun, praktiese skiet, gallery rifle, silhouete skiet, Bisley skiet, F klas Bisley etc.)
 • Geleentheids jag motiverings
 • Toegewyde jag motiverings
 • Handwapen vir self verdediging motivering
 • Motiverings vir vuurwapens geskik vir versamelings doeleindes
 • Hernuwing van bestaande lisensies
 • Appèlle teen weiering van lisensies
 • Aansoeke om bevoegdheidsertifikaat. Die volgende opleiding sentrums kan genader word: L&W at 012 991 6700 (Garsfontein).

 

Ons kan onder geen omstandighede waarborg dat u aansoek sal slaag nie, maar ons kan wel bevestig dat geen motivering voorheen geweier is aangaande die inhoud nie. Jou motivering word uitgedruk en gebind. Al wat u nodig het om te doen is om dit by u naaste polisiekantoor in te handig.